You are here: Info

UNIX-drift informasjon

Unix-konto søknadsskjema

Studenter og ansatte kan få tildelt bruker på Unix-anlegget, til bruk i forskning, undervisning, egenutvikling eller bare for å bli kjent med UNIX/GNU+Linux.

Retningslinjer for bruk av Unix-anlegget

Innlogging på TekNat sitt Unix-anlegg

Du kan logge inn på flere måter, hvordan avhenger av om du er på universitetet (bruker en av universitetets pc’er) eller om du kobler deg opp fra Internettet (f.eks. sitter hjemme).

Kjøring på Unix-anlegget

Brukerbidrag

Diverse informasjon

Har du problemer eller lurer på noen grunnleggende UNIX kommandoer, eller kanskje du bare lurer på hva som finnes av lokale sider på ux.uis.no, da kan du ta en titt på linkene nedenfor.

Installasjonsveiledninger

Log

 • 2023-11-27 Mandag: Strømbrudd, fra 08:28 til 09:02, alle servere gikk ned. Årsak, strømkabel ble kuttet ifm. graving."
 • 2023-03-13 14:09 The bhome filsystem and the Slurm cluster is now ONLINE and available for use.
 • 2023-03-17 08:56 The server gorina7 has been added to gpuA100 Slurm partition and is ready for use.
 • 2023-03-21 Matlab 2023a er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2021b, matlab2022a, osv.
 • 2023-03-10 Fredag: Strømbrudd, fra 21:52 til 22:33 (og fra 22:49 til 22:51), alle servere gikk ned."
 • 2022-08-18 Torsdag: Strømbrudd, fra 23:08 til 00:26 (og fra 00:47 til 00:48), alle servere gikk ned."
 • 2021-08-04 Onsdag: Strømbrudd, fra 08:21 til 08:52, alle servere gikk ned. Årsak, planlagt strømstans som dessverre ikke ble varslet skikkelig."
 • 2021-01-11 Mandag: Strømbrudd, fra 03:41 til 04:28, alle servere gikk ned. Årsak, Lyse Elnett AS sier: "Vi hadde et utfall pga jordfeil 11.01."
 • 2019-05-07 Matlab 2019a er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2018b, matlab2018a, osv.
 • 2018-09-27 Matlab 2018b er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2018a, matlab2017b, osv.
 • 2018-07-25 Onsdag: Strømbrudd, fra 17:50:01 til 17:50:47, ingen servere gikk ned.
 • 2018-03-26 Mandag: Strømbrudd, fra 00:38 til 01:19, alle servere og arbeidsstasjoner gikk ned.
 • 2018-03-22 Maple2018 er installert, startes med kommando maple eller xmaple, eldre versjoner som er tilgjenglig er maple2017, maple2016, maple2015, maple18, maple17, maple16 og maple15.
 • 2018-03-20 Matlab 2018a er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2017b, matlab2017a, osv.
 • 2017-08-23 Comsol Multiphysics 5.3 er installert, startes med kommando comsol53, eldre versjoner er tilgjenglig som comsol52, comsol51, comsol44, comsol43, comsol35a, osv.
 • 2017-08-21 Matlab 2017a er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2016b, matlab2016a, osv.
 • 2017-08-21 Maple2017 er installert, startes med kommando maple eller xmaple, eldre versjoner som er tilgjenglig er maple2016, maple2015, maple18, maple17, maple16 og maple15.
 • 2017-07-03 Mandag: Strømbrudd i D og E bygget, fra 09:04 til 10:34
 • 2016-10-18 Matlab 2016b er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2016a, matlab2015b, osv.
 • 2016-04-08 Matlab 2016a er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2015b, matlab2015a, osv.
 • 2016-02-13 Lørdag: Strømbrudd fra 22:33 til 23:57
 • 2015-12-01 Tirsdag: Kort strømbrudd fra ca 9:25 til 9:35 i formiddag.
 • 2015-05-05 Comsol Multiphysics 5.1 er installert, startes med kommando comsol51, eldre versjoner er tilgjenglig som comsol44, comsol43, comsol35a, osv.
 • 2015-05-05 Matlab 2015a er installert, startes med kommando matlab, eldre versjoner er tilgjenglig som matlab2014b, matlab2014a, matlab2013b, ovs.
 • 2015-05-05 Maple2015 er installert, startes med kommando maple eller xmaple, eldre versjoner som er tilgjenglig er maple18, maple17, maple16 og maple15.
 • 2013-06-27 Maple17 er installert, startes med kommadoen xmaple17 (eller bare xmaple).
 • 2013-06-21 Ansys Fluent er installert, startes med kommado fluent.
 • 2011-12-14 Onsdag: Kort strømbrudd i natt, strømmen tilbake ca 01:04. Alle Pitter arbeidsstasjoner gikk ned, oppe igjen ca kl 10.
 • 2011-09-09 Matlab&Simulink R2011b er installert, startes med kommadoen matlab.
 • 2011-08-25 Torsdag: Strømbrudd kl 09:03, strømmen tilbake ca 09:39. Alle servere og arbeidsstasjoner gikk ned. Anledningen ble benyttet til vedlikehold på serverne, oppgradering av OS, sjekk av filsystem, reboot og ol. Ferdig kl 12:30, dvs fra da av er det trygt å bruke maskiene igjen.
 • 2011-05-13 Matlab&Simulink R2011a er installert, startes med kommadoen matlab.
 • 2011-05-13 Maple15 er installert, startes med kommandoen xmaple. Vi har også single-user (for ansatte) og home-use (for studenter) lisenser for de som ønsker å installere maple12 på egen pc :-), se her for mer info.
 • 2011-04-14 Torsdag: ca kl 18:31 filserveren fikk problemer, filsystemet måtte sjekkes og serveren rebootes, den var oppe igjen ca 21:45. Alle nfs-klientmaskinen, inkludert lisensservere, stoppet opp mens filserver var nede.
 • 2011-02-19 Lørdag: Maron3 gikk ned ca 01:00. Kjører minnetest fra ca 15:45, tilgjengelig igjen mandag.
 • 2010-12-04 Lørdag: Strømbrudd ca kl 04:16, strømmen tilbake ca 04:52. Alle servere og arbeidsstasjoner gikk ned. Anledningen ble benyttet til å få utført noe vedlikehold på serverne, oppgradering av kjerne, sjekk av filsystem, reboot og ol. Ferdig kl 15:30, dvs fra da av er det trygt å bruke maskiene igjen.
 • 2010-11-16 Tirsdag: Kort strømbrudd, 2-3 sek, ca kl 15:12:45 i E-bygget. Alle pitter maskinene gikk ned, ingen Unix-servere, bortsett fra johanna1, gikk ned.
 • 2010-06-26 Lørdag: Strømbrudd i dag kl 07:29, strømmen kom tilbake kl 07:58. Hele Unix-anlegget gikk ned. Anledningen ble benyttet til å oppgradere og patche alle serverne, de var klare til bruk igjen kl 09:00. Arbeidsstasjonene, pitter1-20, vil være klare til bruk søndag morgen.
 • 2010-06-02 14:45 ca, badne6 krasjet, ble rebootet, stengt for innlogging og oppgradert til CentOS 5.5. Oppe igjen kl 15:55.
 • 2010-03-11 Matlab&Simulink R2010a er installert, startes med kommadoen matlab.
 • 2010-02-13 Lørdag ca 08:53: Strømbrudd, to stk, i E-bygget (muligens også andre steder), fra 08:53 (ca) til 10:54 og 10:58 (ca) til 11:03. Hele Unix-anlegget gikk ned. Serverne oppe igjen kl 11:45 (ble oppgradert og rebootet).
 • 2009-12-19 Lørdag: Strømstans i E og F bygget, SiS hallen og Pav 4, fra kl 07:00 og frem kl 23:59:59. Det blir ordnet strøm til de viktigste Unix-serverne. Dermed vil filserver, mailservere, webservere, ba7, ba8 og ma3, være oppe. Andre servere vil bli tatt ned lørdag morgen kl 07:00 og vil være nede til strømmer er tilbake, senest kl 23:59.
 • 2009-11-24 Opera 10.10 er installert på alle badne og pitter maskinene.
 • 2009-11-20 badne5, badne6 og badne8 oppgradert til CentOS 5.4 (og rebootet)
 • 2009-09-11 Matlab&Simulink R2009b er installert, startes med kommadoen matlab.
 • 2009-08-08 Det blir strømstans i D, E og F bygget, fra lørdag 8. august kl 18:00 og frem til søndag 9. august kl 16:00. Pga. dette vil neste hele Unix-anlegget være nede i perioden lørdag 17:00 til søndag 18:00. Kun et lite antall servere vil være oppe, bl.a. mail og filserveren. Bruker du IMAP, må du i denne perioden, bruke broremann1.ux.uis.no som imap- og smtp-server. For SSH innlogging bruk badne7 eller marton2.
 • 2009-07-15 Kort strømbrudd, < 4 min, strømmen tilbake ca 15:53:00
 • 2009-07-11 Strømbrudd i hele E-bygget, fra ca 15:07 til 22:07, hele Unix-anlegget gikk ned. (Dette ble forårsaket av et strøm-dupp på nettet inn til E-bygget, og pga. dårlig hovedbryter falt hele E-bygget ut…)
 • 2009-06-27 Strømbrudd i dag, fra ca 19:26 til 19:51, hele Unix-anlegget gikk ned. Gi beskjed om noe ikke virker
 • 2009-03-20 Matlab&Simulink R2009a er installert, startes med kommadoen matlab.
 • 2008-12-05 Comsol Multiphysics 3.5 er installert, startes med kommadoen comsol.
 • 2008-11-19 Matlab&Simulink R2008b er installert, startes med kommadoen matlab.
 • 2008-11-18 17:30 badne6 tatt ned for minnetesting…
 • 2008-11-17 15:30 badne6 gikk ned igjen, var ned til 20:10. Ikke bruk ba6 til tunge jobber, den er ustabil!
 • 2008-11-15 01:00 badne6 gikk ned, oppe igjen 2008-11-17 12:00
 • 2008-11-11 20:45 badne5 oppe igjen, er nå oppgradert med ny hardware, og for små jobber (< 8GB minne og <= 4 tråer) er den nå den raskeste maskinen vi har.
 • 2008-11-10 07:00 badne5 gikk ned pga. hardware feil.
 • 2008-08-20 17:00:00 SSL - Nytt RootCA sertifikat. Du må installere det nye sertifikatet om du bruker webmail eller imap mot ux.uis.no, se UnixMailServer.
 • 2008-08-13 Maple12 er installert, startes med kommandoen xmaple. Vi har også single-user (for ansatte) og home-use (for studenter) lisenser for de som ønsker å installere maple12 på egen pc :-), iso filer kan lastes ned fra her, aktiveringskode kan fås fra UNIXdrift.
 • 2008-06-19 15:55 Filserveren fikk nettverksproblemer og måtte rebootes, dessverre måtte dermed alle nfs-klientene også rebootes…
 • 2008-04-18 Matlab&Simulink R2008a er installert, startes med kommadoen matlab.
 • 2008-04-18 11:25 broremann4 krasjet, oppe igjen 11:55
 • 2008-04-17 14:15 badne6 krasjet, oppe igjen 14:26.
 • 2008-04-16 Maple11 er installert, startes med kommandoen xmaple.
 • 2008-04-15 23:51 Filserveren broremann3 ble rebootet og desverre medførte dette “Stale NFS file handle” på flere av NFS-klientene, dermed måtte følgende maskiner også rebootes: broremann4, badne5, badne4, badne3 og pitter7…
 • 2008-04-14 20:31 Serverene badne6, badne5, badne4 og alle pitter arbeidsstasjonene er rebootet og klar til bruk.
 • 2008-04-14 15:51 Filserveren er rebootet med en eldre kjerne (2.6.22 → 2.6.20) som vistnok ikke har denne NFS-file-lock feilen. Dessverre medfører dette at de fleste andre servere og arbeidsstasjoner også må rebootes for å få tilgang til NFS-serveren igjen…
 • 2008-04-14 14:56 Filserveren broremann3, har igjen problemer med NFS-file-locking og må rebootes i ettermiddag, merk at pga. dette er det ikke mulig å logge inn på roundcube (webmail) eller twiki, for webmail, bruk en av de andre webmailsystemene i mellomtiden. Se forklaring av problemet her
 • 2008-04-09 20:35:25 Filserveren broremann3 ble rebootet pga. NFS file-locking problemer. Oppe igjen 20:39:32, NFS ok. badne3 ble også rebootet, ned 20:45 oppe 21:17.
 • 2008-04-07 Webmail, for dere som har mail på UNIX-anlegget, er det nå to nye webmail-systemer tilgjengelig, se Mail Server siden.
 • 2008-04-05 21:52:41 Filserveren broremann3 ble rebootet pga. NFS file-locking problemer. Oppe igjen 21:56:41, NFS ok.
 • 2008-03-05 13:00 Sendmail (smtp) ble stoppet på johanna11.ux.uis.no, dette var den siste Sendmail-serveren vår, den nye kjører Postfix. Dersom du nå har problemer med å sende mail, se Mail Server.
 • 2008-02-29 Sendmail (smtp) ble stoppet på broremann2.ux.uis.no, dette skulle stoppe en del spam, siden spamere ofte sender via MX med lavest prioritet, som hos oss har vært broremann2. Sendmail på johanna11 skal også tas ned, etterhvert, i mellomtiden vi den merke alle mailer med spam-score fra 1 og oppover, med X-Spam-Score headeren.
 • 2008-02-27 johanna11 og broremann2 er fjernet fra MX listen til ux.uis.no, det er nå kun broremann3 som er mailserver for ux.uis.no domenet.
 • 2008-02-25 Ny mailserver for ux.uis.no, broremann3.ux.uis.no. Med ny mailserver endres formatet mailen lagres i, og man kan ikke lenger bruke POP og IMAP på badne5 for å se ny mail. Hvordan få tilgang til ny mail igjen, se denne linken UnixMailServer.
 • 2008-02-14 Hoved DNS for UNIX-nettet er endret fra johanna11 til broremann3
 • 2008-02-11 badne5 er igjen åpen for innlogging, men merk at maskinen fortsatt er ustabil…
 • 2008-02-09 GNU/Linux arbeidsstasjonene på E-353 har fått nye navn, de heter nå pitter1, pitter2, … pitter20 (de gamle navnene er nå aliaser og kan fortsatt brukes en stund)
 • 2008-02-08 Strømbrudd i natt, fra ca 03:30 til 04:50, hele Unix-anlegget nede, oppe igjen ca 11:00. Gi beskjed om noe ikke virker
 • 2008-01-17 badne5 er stengt for all innlogging…
 • 2008-01-17 badne6 er igjen klar for bruk, den kjører nå CentOS 5.1 og har fått ny ssh-nøkkel. Enkel VNC-innlogging er igjen mulig på badne6.
 • 2008-01-14 badne6 er stengt for innlogging, OS skal skiftes fra Ubuntu til CentOS
 • 2008-01-12 17:02 badne6 krasjet, oppe igjen kl 19:06 dagen etter.
 • 2007-11-23 matlab 2007b er installert og startes med kommandoen “matlab” i et shell (dersom du vil kjøre den forrige versjonen: “matlab.old”).
 • 2007-11-21 badne6 oppe igjen, kjører nå Ubuntu 7.10, som har et nyere vindusystem enn hva serveren hadde før, en kan derfor få problemer med manglende menyer og icon på desktop, når man logger inn grafisk (NX eller VNC). Se evt. DesktopCleanup for å fikse opp i dette. Merk også at NX fortsatt er begrenset til 2 aktiver brukere, forhåpentligvis er snart feilene i freeNX ordnet (freeNX har ikke denne begrensningen).
 • 2007-11-19 badne6 krasjet natt til lørdag, er nå nede for minnesjekk…
 • 2007-11-16 Oisann, den nye versjonen av NX på badne6, er begrenset til maks to samtidige brukere, dette er ubrukelig og ny/eldre versjon må på plass… snart
 • 2007-11-14 NX oppgradert på badne6 (merk: ny NX key), Disconnect og Resume session fungerer igjen
 • 2007-11-06 problemer med NX innlogging mot badne4, NX virker dermed kun mot badne6 …
 • 2007-11-04 badne6 krasjet en gang etter kl 5 lørdag morgen, oppe igjen søndag kl 16:11
 • 2007-11-01 Grafisk innlogging, NX og VNC, er nå stengt på badne5, pga dårlig stabilitet på serveren.
 • 2007-10-31 16:10 Webserveren badne5, krasjet, oppe igjen 2007-11-01 kl 10:04
 • 2007-10-30 19:16 Webserveren badne5, krasjet, oppe igjen kl 22:23
 • 2007-10-16 Webserveren badne5, krasjet, oppe igjen kl 15:45
 • 2007-09-26 05:05 Filserveren, badne3, fikk litt problemer (kernel bug…), oppe igjen kl 10:32
 • 2007-09-17 19:38 Filserveren, badne3, fikk problemer pga en DNS som hadde stoppet opp, ordnet kl 22:22
 • 2007-09-08 07:06 Webserveren badne5, krasjet, oppe igjen søndag kl 14:45
 • 2007-06-19 04:02 Webserveren badne5, krasjet, oppe igjen kl 12:50
 • 2007-05-24 06:44 Filserveren badne3, fikk litt problemer (memory allocation deadlock…), ble rebootet og var oppe igjen kl 10:20
 • 2007-05-09 10:34 Filserveren badne3, fikk litt problemer (memory allocation deadlock…), ble rebootet og var oppe igjen kl 11:27
 • 2007-02-22 12:30 Strømbrudd på hele universitetet, varte til ca 13:10. Alle unix-servere ble tatt ned, oppe igjen ca 14:00.
 • 2007-02-19, News-serveren er oppe igjen, news.ux.uis.no, det er nå åpnet for lesing for alle (hele Internettet), posting kun fra uis.no. News kan leses med f.eks. Mozilla Thunderbird.
 • 2007-02-08, Filserveren badne3, krasjet 00:13:41 natt til i dag, var oppe igjen kl 10:06, men stoppet igjen kl 11:40:01, filserver og raidsystemet rebootet, oppe kl 12:29
 • 2007-02-05, Alle mail-adresser på ux.his.no domenet er nå stengt, om du venter på mail til din ux.his.no adresse – ta kontakt for midlertidig åpning.
 • 2007-01-23, GNU/Linux serveren badne6 er åpnet for NX innlogging.
 • 2007-01-16, GNU/Linux serveren badne6 er oppgradert, merk at den har fått ny ssh nøkkel – se Tips nr 9.
 • 2006-12-08 02:11:31, Kort strømbrudd, maskiner uten UPS (badne6 og GNU/Linux-arbeidsstasjoner på E353) gikk ned.
 • 2006-11-17 Dynamisk brannmur på badne maskinene, den begrenser muligheten utenforstående har til å prøve/gjette seg frem til brukernavn og passord vha. ssh innlogging. Om en oppgir feil passord 6 gang innenfor et kort tidsrom, blir en blokkert for all ny tilgang (ikke bare ssh), sperringen blir fjernet etter ca 15 min. Eksisterende innlogginger/forbinndelser, mot maskinene, vil ikke bli berørt.
 • 2006-10-22 10:05 Strømbrudd, Unix-anlegget nede, oppe igjen ca 14:00. Gi beskjed om noe ikke virker
 • 2006-10-16 18:10 badne1 er oppgradert og kjører nå Ubuntu server 6.06, OBS ny ssh nøkkel
 • 2006-09-08 19:30 badne5 er oppgradert til CentOS 4.4, merk at den nå har fått ny NX og ssh nøkkel – se Tips nr 9.
 • 2006-08-24 09:19 Matlab lisensserver for ansatt-lisenser har ikke kommet opp etter strømmbruddet, fikses snart. Fikset 10:15.
 • 2006-08-23 16:38 Strømbrudd, Unix-anlegget nede, oppe igjen ca 18:38. CUPS-systemet er delvis oppe etter disk-krasjen 4. aug. (alle eXxwc printerkøene skal fungere).
 • 2006-08-17 11:05 badne3: pga. feilkonfigurering i brannmur, var filserveren utilgjengelig fra kl 8-11 i dag. Merk at CUPS-systemet fredeles ikke er oppe etter disk-krasjen 4. aug.
 • 2006-08-07 02:40 badne3: CUPS er nede, filserver/nfs, courier-imap, news, ftp2, samba, sqwebmail, abaqus doc er oppe igjen. Merk at badne3 har fått nye ssh nøkkler.
 • 2006-08-04 ca kl 21:30 filserveren badne3 stoppet opp pga. system-disk-krasj.
 • 2006-07-26 strømbrudd, ca 04:10, førte til at alle serverne gikk ned, alle oppe igjen 10:30
 • 2006-05-23 badne4 krasjet pga defekt minnemodul, oppe igjen ca 17:40
 • 2006-05-20 filserveren krasjet, oppe igjen ca 15:30
 • 2006-05-10 mailingliste-server er nå tilgjengelig på list.ux.uis.no, ta kontakt med UNIXdrift at ux.uis.no om du ønsker å opprette en mailingliste.
 • 2006-04-02 filserveren (badne3) stoppet opp 1. april 08:40 og var nede frem til 2. april ca kl 15:37
 • 2006-01-26 nye badne4 er klar til bruk, en evt. reboot vil bli varslet via email til de som er innlogget (varsel et par dager i forveien).
 • 2006-01-17 badne4 ble tatt ned for oppgradering 10:35. Merk at nye badne4 har ny ssh nøkkel og et annet grafisk miljø, for å logge inn grafisk kan det være nødvendig med en DesktopCleanup.
 • 2006-01-12 badne3 krasjet, var nede fra 05:03 til 09:42
 • 2005-12-20 badne3 ble rebootet 08:30
 • 2005-12-02 badne4 skal oppgraderes
 • 2005-10-15 badne5 er oppgradert og klart til bruk, merk at den har fått ny SSH nøkkel. Se også informasjonssiden for Unix servere VerifyServerFingerprint
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This website is using cookies. More info. That's Fine